Дзяжурны па ДЛГУ «Цяцярынскае» 8 02234 73 661

Жадаеце адпачыць удалечыні ад гарадской мітусні? Запрашаем наведаць наш гасцінічны комплекс у в.Падар

Даведацца кошт паслуг

Адміністрацыйныя працэдуры

ЗАЦВЕРДЖАНА
Загадам дырэктара
ДЛГУ «Цецярынскае» ад «03» студзеня 2023 года №67.1

ПЕРАЛІК адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца Дзяржаўнай лесагаспадарчай установай «Цяцярынскае» па заявах грамадзян

213195 Магілёўская вобласць, Круглянскі раён, в.Шапялевічы, вул.Магілёўская,2 , 802234 70062

Найменне  адміністрацыйнай працэдурыДакумента і (або) звесткі прадстаўляюцца грамадянінам пры звароцеПамер платы, якая спаганяецца за выдачу даведкі  ці іншага дакументаМаксімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі ці іншага дакументаТэрмін дзеяння даведкі або іншага дакументаАдказны  за выдачу даведкі ці іншага дакумента
1.Прыняцце рашэння:     
1.1.аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўЗаява

Пашпартныя або іншыя дакументы, якія сведчаць  аб асобе ўсіх непаўналетніх грамадзян, пасведчанне аб нараджэнні напаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік і маюць патрэбу ў паляпўэнні жыллёвых умоў  і ( або),якія  знаходзіліся на такім уліку

Дакументы, якія пацвярджаюць права на  пазачарговае оба  першачарговае прадастаўлення  жылога памяшкання, – у выпадку наяўнасці такога права.

Звесткі аб даходзе і  маёмасці кажнага члена сям’і– у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці.  
Бясплатна                                                                                        1 месяц з   дня падачы заявыБезтэрміноваЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
1.2.Аб падзеле (аб’яднанні чаргі), аб переафармленіі чаргі на паўналетняга грамадзянінаЗаява

Пашпартныя або іншыя дакументы, якія сведчаць  аб асобе ўсіх непаўналетніх грамадзян, пасведчанне аб нараджэнні напаўналетніх дзяцей, якія прымаюцца на ўлік, маючых патрэбу ш паляпшэнні жыллёвых умоў і ( або) якія знаходзіліся  на такім уліку.

Дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання,- у выпадку наяўнасці такога права.

Звесткі аб даходзе і маёмасці кажнага члена сям’і,- у выпадку пастаўнцы на ўлік (аданаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці.
Бясплатна1 месяц з   дня падачы заявыБезтэрміноваЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
1.3. аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўЗаява

Пашпарты або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу ўсіх паўналетніх  грамадзян
Бясплатна15 дней з дня падачы заявыБезтэрміноваЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
2.Выдача даведкі:     
2.1. аб стане на ўліку, маючых патрэбу на паляпшэнне жыллёвых умоўПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобуБясплатнаУ дзень звароту6 месяцаўЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
2.2. аб заманым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям’іПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу

Тэхнічны пашпарт або дакумент, які пацвярджае права ўласнасці маёмасці на жылое памяшканне
БясплатнаУ дзень звароту6 месяцаўЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
2.3. аб месцы жыхарства і складзе сям’іПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу

Тэхнічны пашпарт або дакумент, які пацвярджае права ўласнасці маёмасці на жылое памяшканне  
БясплатнаУ дзень звароту6 месяцаўЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
2.4. аб месцы жыхарстваПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  БясплатнаУ дзень звароту6 месяцаўЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
2.5. аб апошні месцы жыхарства нашчадка і складзе яго сям’і на дзень смерціПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  БясплатнаУ дзень звароту6 месяцаўЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
3.выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкіБясплатна5 дзён з дня зваротубезтэрміноваЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
4.Выдача даведкі аб месцы працы і займаемай пасадзеБясплатна5 дзён з дня зваротубезтэрміноваЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
5.Выдача даведкі аб перыядзе працыБясплатна5 дзён з дня зваротубезтэрміноваЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
6.Выдача даведкі аб памеры зарабатнай платы ( грашовага забяспячэння)Бясплатна5 дзён з дня зваротубезтэрміноваБухгалтар структурнага падраздялення, у  якім  працуе работнік Цэнтральная бухгалтэрыя –70122
7.Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родахПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу

Лісток непрацаздольнасці (даведка аб часавай  непрацаздольнасці)
Бясплатна  Не пазней за дзень выплаты чарговай платы, дапамогіНа тэрмін,указаны ў лісце непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)Чарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
8.Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяціЗаява

Пашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу

Даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

Пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

Копія рашэння суда аб усынаўленні (дачарэнні) (далей усынаўленні), для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі)- (далей усынавілі) дзяцей

Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў ( усынавіцеляў) (удачарыцеляў) ( далей усынавіцілі), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць,- у выпадку  неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі.

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і,- для няпоўных сем’яў
 Бясплатна10 дзён з дня падачы заявыадначасоваЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
9.Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага  тэрміну цяжарнасціЗаява

Пашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу

Заключэнне медычна-кансультацыйнай камісіі

Выпіскі ( копіі) з працоўных кніжак  заяўніка ці жонка заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх  
 бясплатна10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасоваЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
10.Назначэнне дапамогі па дагляду дзіцяці ва ўзросце 3 гадоўЗаява

Пашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу

Пасведчанне аб нараджэнні дзіця (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наўнасці такога пасведчання)

Копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак родителей (усынавіцеляў,апекуноў,) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку  неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

Даведка аб тым, што  грамадзянін з’яўляецца навучэнцам

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджаекатэгорыю няпоўнай сям’і,- для няпоўных сем’яў

Даведка аб выхадзе на працу, слуюбу, вучобу да заканчэння водпуску па дагляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спынення выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду дзцяці па дасягненні ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і

Пасведчанне дзіцяці-інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай  экспертнай камісіі- для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

Пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэнне суда аб устанаўленні бацькоўства –  для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабязаных асоб

Пасведчанне пацярпелагаго ад катастрофы на Чарнобыльской АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян,якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення  і ў  зоне з правам на адсяленне
бясплатна10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых  дзяржаўных органаў, ішных арганізацый – 1 месяцПа дзень  дасягенння дзіцяці ўзросту 3 гадоўЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
11.прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гадыЗаява

Пашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу

Пасведчанне аб рараджэнні дзіця (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наўнасці такога пасведчання)

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або  пасведчанне  аб скасаванні або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю напоўнаё ясм’і , – для напоўных сем’яў

Копія рашэння суда– для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

Даведка аб тым , што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (на дзяцей старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца  на дату вызначэння  права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

Звесткі аб атрыманых  даходах (іх адсутнасці) кожанаг члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту

Пасведчанне дзіця-інваліда або заключэнне медыка медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі– для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

Даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры

Даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу  – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

Пасведчанне інваліда- для бацькі ў няпоўнай сям’і, якому ўстаноўлена  інваліднасць I або II групы выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцелей, апеуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць   пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабавязаных асоб  
бясплатна10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых  дзяржаўных органаў, ішных арганізацый – 1 месяцДа 31 ліпеня або 31  снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або дзень дасягнення дзіцяці  16-, 18-гадовага ўзростуЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
12.прызначэнне дапамогі па дагляду хворага дзіцяці ва ўзросце да  14 гадоўЛісток непрацаздольнасцібясплатна10 дзён з дня зваротуНа тэрмін, які ўказаны ў лісце непрацаздольнасціЧарняева Ірына Адамаўна   Бухгалтар   Нумар тэлефона 70 122
13.прызначэнне дапамогі па ўходу за дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіця-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна здзяйсняе ўход за дзіцяці.Лісток непрацаздольнасцібясплатна10 дзён з дня зваротуНа тэрмін, які ўказаны ў лісце непрацаздольнасціЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
14.Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе выплатыПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  бясплатна5 дзён з дня звароту безтэрміновабезтэрміноваЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
15.Выдача даведкі аб выхадзе на работу, службу  да заканчэння водпуску па дагляду за дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў  і спыненні выплаты дапамогіАрганізацыя, якая выплачвае дапамогу    бясплатна5 дзён з дня звароту  безтэрміноваЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
16.выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памерыПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  бясплатна5 дзён з дня звароту  безтэрміноваБухгалтар структурнага падраздзялення, у якім працуе работнік
17.Выдача даведкі аб  незабеспячэнні дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннемПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  бясплатна3 дні з дня звароту  безтэрміноваЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
18.Выдача даведкі аб знаходжанні у водпуску па дагляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоўПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  бясплатна5 дзён з дня звароту  безтэрміноваЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
19.Выдача выдаведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родахПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  бясплатна3 дні з дня звароту  безтэрміноваЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
20.Выдача даведкі аб не выдзяленні пуцёўкі на дзяцей  санаторна-курортнае лячэнне  і аздараўленні ў бягучым годзеПашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  бясплатна5 дзён з дня звароту  безтэрміноваЧэкан Вольга Васільеўна, інспектар па кадрах, нумар тэлефона – 80223470122
21.Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаваннеЗаява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыя пахавання памерлага (загінаўшага)

Пашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу заяўніка

Пасведчанне  аб смерці –у выпадку,калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь

Пасведчанне  аб смерці – у выпадку,калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь

Пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наўнасці)

Даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам,- у выпадку смерці асобы  ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў
бясплатна1 рабочы дзень  з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і   (або) звестак ад іншых аднаразова дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасоваЧарняева Ірына Адамаўна Бухгалтар Нумар тэлефона 70 122
22.Выдача лясного білета на права карыстання участкам ляснога фонду (сенакасенне, выпас жывёлы, размяшчэнне вулляў і пчальнікоў)Заява            бясплатна15 дзён  з дня падачы заявыДа 31 снежня года, у якім выданы ордэрШапялевіцкае лясніцтва Ляснічы Блізнец Аляксей Аляксандравіч Тэл.:70 143       Кручанскае лясніцтва Ляснічы Кундзялеў  Віктар Міхайлавіч Тэл.:73 705
23.Выдача ордэра на водпуск драўніны на пні (нарыхтоўка дроў)Дакумент, які падцвярджае  ўнясенне платы            Бясплатна (плата спаганяецца за адпускаемую драўніну на пні)2 рабочыя дні з дня падачы заявы пры ўмове  оплаты драўніны на пніДа 31 снежня года, у якім выданы ордэрШапялевіцкае лясніцтва Ляснічы Блізнец Аляксей Аляксандравіч Тэл.:70 143       Кручанскае лясніцтва Ляснічы Кундзялеў  Віктар Міхайлавіч Тэл.:73 705
24.Выдача даведкі аб наяўнасці або адсутнасці  выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў  аб спагнанні з асобы запазычаннасці  і пазапазычаннасці  па падатках,іншым даўгах  і абязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі  для вырашэння пытання аб выхадзе  з грамадзянства Рэспублікі Беларусь.Заява

Пашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу  
бясплатна5 рабочых  дзён з дня подачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку  падатковай) праверкі 7 рабочых дзён )6 месяцаўБухгалтар структурнага падраздялення, у  якім  працуе работнік Цэнтральная бухгалтэрыя –70122
25. Выдача дазволу на нашэнне паляўнічай зброі, атрыманай грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, замежнымі грамадзянамі і асобамі  без грамадзняства ў часовае карыстанне на час палявання ў карыстальніка паляўнічых угоддзяўЗаява

Пашпарт або іншыя дакументы, якія  сведчаць асобу

Дакумента, які падцвярджае , законнасць знаходжання грамадзяніна або асобы  без грамадзянства  ў Рэспубліцы  Беларусь,за выключэннем асоб, якія не падлягаюць рэгістрацыі, – для замежных грамадзяні асоб без грамадзянства

Дакумент для выезду за мяжу – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова знаходзяццаабо часова ці часова пражываюць у Рэспубліцы  Беларусь

Дзяржаўнае пасведчанне на права палявання – для грамадзян Рэспублікі  Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянсвта, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь

Дазвол унутраных спраў на захоўванне  і нашэнне паляўнічай зброі – для грамадзян  Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь

Дазвол на захоўванне  і нашэнне паляўнічай зброі  , выдадзенае ў дзяржаве звычайнага месца жыхарства  , замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, -, якія часова знаходзяцца або якія часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь
бясплатнаУ  дзень звароту на тэрмін дзеяння дагавора аказання турыстычных паслуг на правядзення паляўнічага тура, заключанага з карыстальнікам паляўнічых угоддзяўНа тэрмін дзеяння  дамовы аказання турыстычных паслуг на правядзенне  паляўнічага тура, які заключаны з карыстальнікам  паляўнічых угоддзяўВядучы інжынер па паляўнічай гаспадарцы Пятровіч  А.В. , пн.-пт., 8.00 до 17.00 г. (абед з 13.00 да 14.00г.), у канторы  ДЛГУ «Цяцерынскае» (Круглянскі  р-н, в.Шапялевічы, вул. магілёўская, 2, 2 паверх, кабінет спецыялістаў),тэл.70-182

Выдача названых  дакументаў ажыццяўляецца ў працоўныя дні  на падставе звароту заяўніка  ў зручны час  з 8.00 да 13.00, з 14.00 да 17.00, выхадные дні субота, нядзеля.

З узорамі заў можна пазнаёміцца ў адказных  работнікаў за выдачу даведкі або выдачу іншага дакумента згодна з пералікам адміністратыўных працэдур.

Выдача даведак здзяйсняецца ў адміністрацыйным будынку  ДЛГУ «Цяцерынскае» 213195 Магілёўская вобласць, Круглянскі раён, в.Шапялевічы, вул.Магілёўская ,2, тэл.прыёмнай – 802234 70062.

ЗАЦВЕРДЖАНА
Загадам дырэктара
ДЛГУ «Цецярынскае» ад «03» студзеня 2023 года №67.1

ПЕРАЛІК адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнай лесагаспадарчай установай «Цяцярынскае» ў дачыненні юрыдычных і індывідуальных прадпрымальнікаў

213195 Магілёўская вобласць, Круглянскі раён, в.Шапялевічы, вул.Магілёўская ,2, тэл. 802234 70062

Найменне адміністрацыйнай працэдурыДакумент і   (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянам пры звароцеПамер  платы, якая спаганяецца за выдачу даведкі або  іншага дакументаМаксімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы даведкі або іншага дакументаТэрмін дзеяння  даведкі ці іншага дакументаАдказны за выдачу даведкі або іншага дакумента
1.Выдача лесарубачнага білета (ордэра) на нарыхтоўку драўніны на пніЗаява

Рашэнне  ДЛГУ «Цяцярынскае» або біржавая дамова

Дакумент, які падцвярджае ўнясенне платы за драйніну, якая адпускаецца на пні
Бясплатна (плата спаганяецца за драўніну, якая адпускаецца на пні)На працягу 15 дзён з дня падачы заявы пры ўмове прадастаўлення дакумента, якіпацвярджае ўнясенне  платы за драўніну на пніАртыкул 39 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь   Правілы водпуску драўніны на пні і яе  нарыхтоўкі ў лясах Рэспублікі БеларусьПікус Алена Ільінічна, вядучы інжынер лясной гаспадаркі Нумар тэлефона –  70 341
2. Выдача лесарубачнага білета (ордэра) на нарыхтоўку дроўЗаява

Дакумент,які падцвярджае ўнясенне платы за драйніну, якая адпускаецца на пні  
Бясплатна (плата спаганяецца за драўніну, якая адпускаецца на пні)На працягу 2 дзён з дня падачы заявы пры ўмове прадастаўлення дакумента, якіпацвярджае ўнясенне  платы за драўнінуАртыкул 39 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь   Правілы водпуску драўніны на пні і яе  нарыхтоўкі ў лясах Рэспублікі Беларусь  Шапялевіцкае лясніцтва Ляснічы Блізнец Аляксей Аляксандравіч Тэл.:70 143     Кручанскае лясніцтва Ляснічы Кундзялеў  Віктар Міхайлавіч Тэл.:73 705
3. Выдача лесарубачнага білета (ордэра) на нарыхтоўку драўніны на пні, драўняна-хмызняковай расліннасці (насаджэнняў) у лясным фондзе і землях, якія не ўваходзяць у лясны фондЗаява

Дакумент,які падцвярджае ўнясенне платы за драйніну, якая адпускаецца на пні  
Бясплатна (плата спаганяецца за драўніну, якая адпускаецца на пні)На працягу 15 дзён з дня падачы заявы пры ўмове прадастаўлення дакумента, якіпацвярджае ўнясенне  платы за драўніну на пніАртыкул 39 Ляснога кодэкса Рэспублікі Беларусь   Правілы водпуску драўніны на пні і яе  нарыхтоўкі ў лясах Рэспублікі Беларусь на тэрмін нарыхтоўкі драўніны, але не  паздней 31 студзеня  года, на які  лесасека празначана ў рубкуПікус Алена Ільінічна, вядучы інжынер лясной гаспадаркі Нумар тэлефона –  70 341
4.Выдача ляснога білета:   Для ажыццяўлення пабочнага лесакарыстанняі нарыхтоўкі другарадных лясных рэсурсаўЗаява

Дакумент,які падцвярджае ўнясенне платы за драйніну, якая адпускаецца на пні  
Бясплатна  На працягу 15 дзён з дня падачы заявы пры ўмове прадастаўлення дакумента, якіпацвярджае ўнясенне  платы за ажыццяўленне пабочнага лесакарыстання      1 год   на ўвесь тэрмін падсочкі            Пікус Алена Ільінічна, вядучы інжынер лясной гаспадаркі Нумар тэлефона –  70 341
5. рашэнне аб прадстаўленні адтэрміноўкі на правядзене высечак лесу і (або) вывозку драўніныЗаява

Дакумент,які падцвярджае ўнясенне платы за драйніну, якая адпускаецца на пні  
Ббясплатна  (спаганяецца пеня ў памеры1,5 прцэнта кошту драўніны на пні, разлічанай па таксавым кошце, які дзейнічае  на момант выдачы ордэра, за кожны месяц адтэрміноўкі)10 дзён з дня падачы заявыДа заканчэння тэрмінаў правядзення рубак лесу і (або) вывазкі драўніны, устаноўленных у лесарубачным білеце тэрмінам да 12 месяцаўПікус Алена Ільінічна, вядучы інжынер лясной гаспадаркі Нумар тэлефона –  70 341

Выдача названых  дакументаў ажыццяўляецца ў працоўныя дні  на падставе звароту заяўніка  ў зручны час  з 8.00 да 13.00, з 14.00 да 17.00, выхадные дні субота, нядзеля.

Выдача: лесарубачнага білета  (ордэра) на нарыхтоўку  драўніны на пні; лесарубачнага білета  (ордэра) на права нарыхтоўкі драўняна-хмызняковай  расліннасці ( насаджэнняў)  на землях якія не ўваходзяць у лясны фонд; выдача ляснога білета для ажыццяўлення  пабочнага лесакарыстання і нарыхтоўкі другарадных  лясных рэсурсаў.

Адбываецца ў адміністратыўным будынку  ДЛГУ«Цяцерынскае»  213195  Магілёўская вобласць, Круглянскі раён,в.Шапялевічы, вул.Магілёўская ,2,  (8 02234 70341 – Пікус Алена Ільінічна,вядучы інжынер лясной гаспадаркі. Нумар тэлефона – 70 341.

Выдача: лесарубачнага білета  (ордэра) на нарыхтоўку  дроў

  • Шапялевіцкае лясніцтва – 213195 Магілёўская вобласць, Круглянскі раён,в.Шапялевічы, вул.Лясная, 2 (8 02234 70143) адказны – ляснічы Блізнец Аляксей Аляксандравіч
  • Кручанскае лясніцтва – 213197 Магілёўская вобласць, Круглянскі раён ,в.Круча,вул.Савецкая,88/1 (802234 73705) адказны- лясніы Кундзелеў Віктар Міхайлавіч